Informacje dla Pacjenta

Dysponujemy Punktem do pobierania badań analitycznych.

Na pobranie krwi pacjenci proszeni są o zgłaszanie we wtorki, środy i czwartki w godz.od 8.00 do około 9.15

Na miejscy wykonujemy EKG, USG (brzucha, szyi z oceną tarczycy, piersi, prostaty, stawów, mięśni, doppler naczyń,punkcje i blokady dostawowe pod kontrolą usg, biopsje cienkoigłowe), badania kandydatów na kierowców i kierowców, badania do pracy ( bez szkodliwości), badania sanepidowskie.

Część z powyższych badań nieobjętych ubezpieczeniem z NFZ wykonujemy za pełną lub częściową odpłatnością.

Zdjęcia rentgenowskie wykonywane są w Przychodni Kolejowej przy ul. Opolskiej 18 (codziennie w godz.7.30-17.00 , z przerwą w godz. 13-15) w dawnym Szpitalu Wojskowym w Gliwicach lub przychodni akademickiej przy ul. Moniuszki w Gliwicach.

W stanach zagrożenia życia pacjenci proszeni są o wzywanie (nieodpłatnie) Pogotowia Ratunkowego. Pogotowie Ratunkowe pełni również funkcję opieki wyjazdowej - Tzw. wizyt domowych w dni wolne od pracy oraz w nocy (nieodpłatnie), podobnie jak opieka medyczna wyjazdowa z przychodni Uni Brackiej w Gliwicach przy ulicy Błonie 3.

W związku ze zmianą przepisów NFZ uprzejmie informujemy, że w ramach Opieki Całodobowej w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w godz. 18 - 8 Pacjenci z naszej przychodni mogą po pomoc medyczną zgłaszać się do każdej przychodni , która pełni funkcję opieki całodobowej.

Zgodnie z nowymi przepisami NFZ nie ma tzw. rejonizacji i Pacjent udaje się do Punktu Opieki Całodobowej, który sam wybierze.

Jednakże przyjęte jest , że od 01.03.11 r , zgodnie z nowymi przepisami NFZ nasza przychodnia została zakwalifikowana do Obrębu Medycznego podlegającego pod Punkt Całodobowy w Gliwicach w Sośnicy- Poradnia Unii Brackiej przy ulicy Błonie 3, dokładna nazwa to : Górniczy Zespół Lecznictwa Specjalistycznego w Gliwicach Fundacji "Unia Bracka",
tel. 32 331 73 98.

Opiekę medyczną w dni wolne od pracy oraz w nocy (opieka całodobowa) sprawuje Przychodnia Uni Brackiej w Gliwicach w Sośnicy- Poradnia Unii Brackiej przy ulicy Błonie 3, Górniczy Zespół Lecznictwa Specjalistycznego w Gliwicach Fundacji "Unia Bracka", tel. 32 331 73 98