Złóż deklaracje

Wypełnij deklarację
  • 1. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - NOWA. >pobierz (pdf)

    2. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - NOWA. >pobierz (pdf)

    3. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej - NOWA. >pobierz (pdf)

    4. Program do odczytu formatu pdf - Adobe Acrobat Reader 8.1 PL >pobierz